9:41 CET / 7:41 UTC - Środa, 29 Czerwca 2022 r.
SHIP Index nie służy do określania wielkości gradzin
< 1.5 - brak warunków sprzyjających powstawaniu dużego gradu
>= 1.5 - warunki sprzyjające powstawaniu dużego gradu
Użyto best CAPE255_0mb jako muCAPE.