23:49 CET / 21:49 UTC - Piątek, 30 Września 2022 r.
Najlepiej sprawdza się na terenach nizinnych i płaskich. Nie uwzględnia bezpośrednio CAPE.
Możliwa wysoka wartość TT, pomimo zbyt niskiej wilgotności do rozwoju burz.
Służy do oceny siły burzy, a nie prawdopodobieństwa jej wystąpienia.
< 44 - Konwekcja mało prawdopodobna
44-52 - Możliwe słabe burze
53-55 - Możliwe pojedyncze silniejsze burze
> 56 - Możliwe liczne bardzo silne burze Total Totals Index - wskaźnik stabilności atmosfery dla wybranej godziny prognozy
+00:00
+00:20
+00:40
+01:00
+01:20
+01:40
+02:00
+02:20
+02:40
+03:00
+03:20
+03:40
+04:00
+04:20
+04:40
+05:00
+05:20
+05:40
+06:00
+06:20
+06:40
+07:00
+07:20
+07:40
+08:00
+08:20
+08:40
+09:00
+09:20
+09:40
+10:00
+10:20
+10:40
+11:00
+11:20
+11:40
+12:00
+12:20
+12:40
+13:00
+13:20
+13:40
+14:00
+14:20
+14:40
+15:00
+15:20
+15:40
+16:00
+16:20
+16:40
+17:00
+17:20
+17:40
+18:00
+18:20
+18:40
+19:00
+19:20
+19:40
+20:00
+20:20
+20:40
+21:00
+21:20
+21:40
+22:00
+22:20
+22:40
+23:00
+23:20
+23:40
+24:00
+24:20
+24:40
+25:00
+25:20
+25:40
+26:00
+26:20
+26:40
+27:00
+27:20
+27:40
+28:00
+28:20
+28:40
+29:00
+29:20
+29:40
+30:00
+30:20
+30:40
+31:00
+31:20
+31:40
+32:00
+32:20
+32:40
+33:00
+33:20
+33:40
+34:00
+34:20
+34:40
+35:00
+35:20
+35:40
+36:00
+36:20
+36:40
+37:00
+37:20
+37:40
+38:00
+38:20
+38:40
+39:00
+39:20
+39:40
+40:00
+40:20
+40:40
+41:00
+41:20
+41:40
+42:00
+42:20
+42:40
+43:00
+43:20
+43:40
+44:00
+44:20
+44:40
+45:00
+45:20
+45:40
+46:00
+46:20
+46:40
+47:00
+47:20
+47:40
+48:00
+48:20
+48:40
+49:00
+49:20
+49:40
+50:00
+50:20
+50:40
+51:00
+51:20
+51:40
+52:00
+52:20
+52:40
+53:00
+53:20
+53:40
+54:00
+54:20
+54:40
+55:00
+55:20
+55:40
+56:00
+56:20
+56:40
+57:00
+57:20
+57:40
+58:00
+58:20
+58:40
+59:00
+59:20
+59:40
+60:00
+60:20
+60:40
+61:00
+61:20
+61:40
+62:00
+62:20
+62:40
+63:00
+63:20
+63:40
+64:00
+64:20
+64:40
+65:00
+65:20
+65:40
+66:00
+66:20
+66:40
+67:00
+67:20
+67:40
+68:00
+68:20
+68:40
+69:00
+69:20
+69:40
+70:00
+70:20
+70:40
+71:00
+71:20
+71:40
+72:00
+72:20
+72:40
+73:00
+73:20
+73:40
+74:00
+74:20
+74:40
+75:00
+75:20
+75:40
+76:00
+76:20
+76:40
+77:00
+77:20
+77:40
+78:00
+78:20
+78:40
+79:00
+79:20
+79:40
+80:00
+80:20
+80:40
+81:00
+81:20
+81:40
+82:00
+82:20
+82:40
+83:00
+83:20
+83:40
+84:00
+84:20
+84:40
+85:00
+85:20
+85:40
+86:00
+86:20
+86:40
+87:00
+87:20
+87:40
+88:00
+88:20
+88:40
+89:00
+89:20
+89:40
+90:00
+90:20
+90:40
+91:00
+91:20
+91:40
+92:00
+92:20
+92:40
+93:00
+93:20
+93:40
+94:00
+94:20
+94:40
+95:00
+95:20
+95:40
+96:00
+96:20
+96:40
+97:00
+97:20
+97:40
+98:00
+98:20
+98:40
+99:00
+99:20
+99:40
+100:00
+100:20
+100:40
+101:00
+101:20
+101:40
+102:00
+102:20
+102:40
+103:00
+103:20
+103:40
+104:00
+104:20
+104:40
+105:00
+105:20
+105:40
+106:00
+106:20
+106:40
+107:00
+107:20
+107:40
+108:00
+108:20
+108:40
+109:00
+109:20
+109:40
+110:00
+110:20
+110:40
+111:00
+111:20
+111:40
+112:00
+112:20
+112:40
+113:00
+113:20
+113:40
+114:00
+114:20
+114:40
+115:00
+115:20
+115:40
+116:00
+116:20
+116:40
+117:00
+117:20
+117:40
+118:00
+118:20
+118:40
+119:00
+119:20
+119:40
+120:00
+120:20
+120:40
+121:00
+121:20
+121:40
+122:00
+122:20
+122:40
+123:00
+123:20
+123:40
+124:00
+124:20
+124:40
+125:00
+125:20
+125:40
+126:00
+126:20
+126:40
+127:00
+127:20
+127:40
+128:00
+128:20
+128:40
+129:00
+129:20
+129:40
+130:00
+130:20
+130:40
+131:00
+131:20
+131:40
+132:00
+132:20
+132:40
+133:00
+133:20
+133:40
+134:00
+134:20
+134:40
+135:00
+135:20
+135:40
+136:00
+136:20
+136:40
+137:00
+137:20
+137:40
+138:00
+138:20
+138:40
+139:00
+139:20
+139:40
+140:00
+140:20
+140:40
+141:00
+141:20
+141:40
+142:00
+142:20
+142:40
+143:00
+143:20
+143:40
+144:00