3:36 CET / 1:36 UTC - Środa, 27 Października 2021 r.
Dodatnie wartości CAPE wskazują na niestabilność konwekcyjną, powstawanie silnych prądów wznoszących w atmosferze,
co najczęściej prowadzi do występowania burz, lub innych groźnych zjawisk atmosferycznych im towarzyszących.