9:21 CET / 7:21 UTC - Wtorek, 24 Maja 2022 r.
Dodatnie wartości CAPE wskazują na niestabilność konwekcyjną, powstawanie silnych prądów wznoszących w atmosferze,
co najczęściej prowadzi do występowania burz, lub innych groźnych zjawisk atmosferycznych im towarzyszących.